كاشت مو sut و کارهایی که قبل از آن باید انجام داد

كاشت مو به روش sut جدیدترین و مدرن ترین روش کاشت مو می باشد که برگرفته و به روز شده تکنیک کاشت مو FUE می باشد. این روش به هیچ وجه نیاز به جراحی ندارد…